Recursos econòmics

Ajudes a la dependència:

Els recursos que es proporcionen a continuació expliquen de forma genèrica com funcionen les ajudes a la dependència, tant des del marc estatal com des de l’autonòmic.

Des del segon enllaç, del Departament de Treball, Afers Socials i Família, s’explica com du a terme els tràmits pertinents.

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/docs2013-14/2014guiafamilias7nov..pdf

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=761239d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Recursos socio-sanitaris:

El següent enllaç, del Departament de Treball, Afers Socials i Família, aporta a les famílies la informació sobre cada tipus de recurs i el directori de recursos a l’abast de la població. És important haver-se pogut assessorar sobre el tipus de recurs que necessitem. Recordeu que, a la nostra Web, disposem d’un esquema general aportat pel Centre de Dia Vincles, que ens pot orientar al respecte.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/serveis_socials_per_a_persones_amb_dependencia/

Recursos materials: ajudes tècniques:

Sovint les persones dependents es poden beneficiar de l’ús d’ajudes tècniques per a guanyar autonomia en les activitats de la vida diària que han quedat afectades per una discapacitat.

El “Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas” aporta aquest complet catàleg sobre ajudes tècniques.

http://www.ceapat.es/ceapat_01/cat_apo/catalogo/index.htm

Per a un bon assessorament, a Catalunya podem comptar amb el SIRIUS, l’organisme de la Generalitat que s’encarrega de gestionar les ajudes públiques sobre aquesta temàtica.

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5997

 

Fonts Ministerio Sanidad i Dept Treball, Afers Socials i Familia

Anuncios