Condicionament de la llar

La recerca sociològica posa de manifest que la majoria de la població vol envellir i passar la última etapa de la seva vida a casa seva. En cas de trobar-se en situació de dependència, sovint s’hauran de prendre mesures per adaptar la llar, que habitualment no ha estat dissenyada per a aquest fi.

El següent enllaç ens porta a un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, elaborat per l’equip Acceplan, l’Institut Superior d’Estudis Europeus i l’UAB.

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51910.pdf

Anuncios