Recursos assistencials

Quina és la millor opció?

Quan ens trobem en la situació de tener cura d’una persona dependent, ens hem de plantejar quina és la millor opció a l’hora d’escollir un o un altre centre especialitzat per a la dependència en gent gran.

Aquest esquem ens pot servir com primera orientació:

 

Servei d’Atenció Domiciliària

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) té com a objectiu atendre les necessitats de la persona a la seva llar. Són serveis indicats especialment per  a persones que tinguin dificultats per sortir del domicili, que no tinguin possibilitat (ex. per deteriorament cognitiu sever) o motivació per integrar-se en un grup comunitari.  És important que es valori si aquest tipus de servei no deriva en una inactivitat que pugui ser perjudicial per a la persona.

El SAD pot combinar serveis de manteniment de la llar a més dels pròpiament dirigits a la persona. Habitualment serà aprovisionat per serveis socials a través del Servei d’atenció a la dependència.

Centres de dia

Els centres de dia són equipaments especialitzats d’atenció diürna que duen a terme una intervenció integral sobre la persona. L’equipament ha de ser dissenyat pensant en el seu accés universal. És a dir, que els seus usuaris puguin realitzar les activitats de la vida diària de forma autònoma o amb mínima ajuda. Ha de proporcionar un pla individualitzat de treball per a cada persona i promoure el manteniment de la qualitat de vida.

És el recurs indicat per a mantenir a les persones al seu domicili la major quantitat de temps possible. D’aquesta manera es preserva el teixit social i comunitari que tingui, el seu sentiment de pertinença sobre la seva llar, el seu barri. Tot sense renunciar a una atenció especialitzada en un equipament adaptat a les seves necessitats.

En casos de dependència funcional severa o de condicions mèdiques que requereixin un seguiment exhaustiu, pot ser més recomanable triar una residència d’estada permanent.

 

Centre de dia Vincles

Habitatges tutelats

Els habitatges tutelats es refereixen a vivendes adaptades (sense barreres arquitectòniques) per a persones grans que, a més disposen de serveis d’atenció directa i indirecta (neteja, teleassistència…). Aquest recurs, sempre que la persona pugui viure bé un trasllat de domicili, és a priori ideal. Genera espais de convivència comunitària que afavoreixen l’autonomia de la persona el màxim possible. No obstant, no és un recurs d’accés universal en termes financers ni disposa de subvenció pública.

Places Respir

Les places respir són estades a una residència per a gent gran de caràcter exclusivament temporal. Es troben indicades en casos de sobrecàrrega familiar intensa, o en casos de necessitat de descàrrega per què el propi cuidador no tindrà possibilitat de cuidar el seu familiar durant un període de temps determinat (habitualment un parell de mesos).

Habitualment resulta un trasbals per a la persona ingressada, però les condicions d’atenció estan garantitzades per uns paràmetres de qualitat. En aquest cas es tracta de prioritzar la salut del que és cuidador per tal de no perjudicar el recurs principal de la persona que és cuidada.

Centres Sòcio-sanitaris

Són els centres que el sistema de salut pública posa a disposició per garamtitzar la correcta recuperació d’una persona (en aquest cas una persona gran) després d’una intervenció quirúrgica relativament important. Són, llavors, d’estada temporal. Moltes famílies trien un centre de dia per quan surten del socio-sanitari de cara a mantenir el que s’ha recuperat o fins i tot a intentar millorar-ho.

Residències

Les residències són els equipaments adaptats  per a gent gran de durada permanent. Es converteix en la nova llar de la persona i de manera general ho continua sent fins al final de la vida. Ha d’incorporar tots els serveis que pugui precisar una persona en l’àmbit comunitari habitual.

 

Anuncios