Professionals que ens acompanyen i ens donen suport: Daniele Vasta – Psicòleg


Anuncios

Professionals que ens acompanyen i ens donen suport: Roger Mercade i Sales


Assessorament, seguiment, acompanyament, davant de les situacions d'angoixa, estats d'ànims, derivades de la tasca de cures