Oscar Martínez: L’accessibilitat no és negociable: carrers lliures d’obstacles – Social.cat


https://www.social.cat/opinio/9640/laccessibilitat-no-es-negociable-carrers-lliures-dobstacles?id_butlleti_enviar=630&id_element=9640&utm_medium=butlleti&utm_source=butlleti_article&utm_campaign=2019-02-13

Anuncios

Us esperem a tothom per a fer el cafè de les persones cuidadores familiars demà a les 17h a @sedeta__cat ens cuidem entre nosaltres! Entre cuidadors/es el camí és més senzill! #FemNosGrans #CuidemLesCuidadores #cuidadors #cuidadores #itucomestas #dependència #dependencia fins demà que tingueu/m un bon descans!


Si no contemplen ni infants ni gent gran, que contemplem? Save the Children alerta que més d’una quarta part dels infants arreu de l’Estat seran pobres el 2030 – Social.cat


https://www.social.cat/noticia/9623/save-the-children-alerta-que-mes-duna-quarta-part-dels-infants-arreu-de-lestat-seran-pobre?id_butlleti_enviar=628&id_element=9623&utm_medium=butlleti&utm_source=butlleti_article&utm_campaign=2019-02-11