Malalties més comunes

Descripció de les malalties cròniques més comunes que generen dependència en gent gran

En la següent figura, extreta a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística, s’observa quines són les condicions mèdiques que més sovint provoquen discapacitat en persones grans (majors de 80 anys).

Per ordre de freqüència, les malalties relacionades amb el desgast del sistema esquelètic, les malalties oftalmològiques (cataractes),  els trastorns psiquiàtrics (depressió), les malalties derivades d’alteracions en el sistema circulatori, i les demències.

Font: INE (2008) Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD)

 

Enllaços d’interès

En aquest apartat, recollim webs d’interès amb la informació més rellevant per al coneixement, comprensió i orientació per al tractament de les malalties anteriorment comentades:

  • Artritis i Artrosi

A través del “canal salut” de la Generalitat de Catalunya, s’aporta informació útil sobre aquestes dos malalties cròniques:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Artritis-00002

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Artrosi

 

  • Infart de miocardi

També en la mateixa web trobem informació sobre les conseqüències d’un infart, recomanacions per a la prevenció, etc.:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/i/infart-agut-de-miocardi/infart_mio/

 

  • Depressió

De nou el “canal salut” de la Generalitat ens posa al nostre abast una descripció útil d’aquesta malaltia:

 

  • Cataractes

Informació sobre les afectacions visuals més comunes es poden trobar a la pàgina web de l’Institut Oftalmològic de Catalunya:

http://www.iocat.net/es/institut-oftalmologic-de-catalunya-2/

 

  • Accidents cerebrovasculars (Ictus)

El “canal salut” ens ofereix informació de relleu sobre aquest terrible problema de salut pública i les seves seqüeles:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/i/ictus/ictus/

També és interessant aportar-vos la “Guia adreçada a les persones afectades d’una malaltia  vascular cerebral i als seus familiars i cuidadors”, publicada per la Societat Catalana de Neurologia:

http://www.scn.cat/docs/guies_protoc/SuperarIctusGuiadeFamiliars.pdf

 

  • Demències

El “canal salut” ens aporta un recurs ampli sobre malalties neurodegeneratives:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/alzheimer/alzheimer/

No obstant, donat que la malaltia d’Alzheimer és la més comuna de les demències, potser també és interessant aportar webs més específiques com les de Alzheimer Catalunya o la Fundació Pasqual Maragall:

 

http://alzheimercatalunya.org/

https://fpmaragall.org/

 

  • Parkinson

La Societat Catalana de Neurologia també ens aporta aquest document com a guia exhaustiva i actualitzada sobre diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson:

http://www.scn.cat/docs/grups_treball/GUIA_Transtorns_moviment.pdf

 

 

 

Anuncios