Origen: Propostes de l’oposició al Ple ordinari del 10 d’abril de 2018 | Info Barcelona | Ajuntament de Barcelona  Posa en relleu la necessitat d’un pla de xoc per reforçar l’atenció a la gent gran.

Anuncis

Recursos econòmics


Ajudes a la dependència: Els recursos que es proporcionen a continuació expliquen de forma genèrica com funcionen les ajudes a la dependència, tant des del marc estatal com des de l’autonòmic. Des del segon enllaç, del Departament de Treball, Afers Socials i Família, s’explica com du a terme els tràmits pertinents. http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/docs2013-14/2014guiafamilias7nov..pdf http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=761239d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Recursos socio-sanitaris: … Continua llegint Recursos econòmics