Com afecta la música els pacients amb Alzheimer?


http://www.ccma.cat/tv3/com-afecta-la-musica-en-pacients-amb-alzheimer/noticia/2854624/

Anuncis

Professionals que ens acompanyen i ens donen suport: Daniele Vasta – Psicòleg


https://cuidadorsfamiliars.wordpress.com/2018/09/15/professionals-que-ens-acompanyen-i-ens-donen-suport-daniele-vasta-psicoleg/