Percebre una paga per tenir cura d’un familiar


https://www.cuidum.com/blog/percibir-una-paga-cuidar-familiar/

Anuncios

Pla per poder millorar l’atenció a les persones grans i als cuidadors


https://www.segre.com/noticies/guia/2019/01/10/pla_per_poder_millorar_atencio_les_persones_grans_als_cuidadors_65280_1111.html