Com afecta la música els pacients amb Alzheimer?


http://www.ccma.cat/tv3/com-afecta-la-musica-en-pacients-amb-alzheimer/noticia/2854624/

Anuncis

Cura necessitat. Millorant les vides de les persones amb demència


https://www.actasanitaria.com/cuidado-necesitado-mejorando-las-vidas-de-las-personas-con-demencia/

Equipaments cívics i activitats. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/equipaments_civics_i_activitats/