Visualitza “EJERCICIOS PARKINSON 01, 02, 03, 04, 05” a YouTube


https://youtu.be/T-zmzuSGRWc

Anuncis

#cuidadors #itucomestas #dependència #dependencia


Equipaments cívics i activitats. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/equipaments_civics_i_activitats/

Programa formatiu per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència