Equipaments cívics i activitats. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/equipaments_civics_i_activitats/

Anuncis

Residències, centres de dia i habitatges tutelats. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


Recursos econòmics


Ajudes a la dependència: Els recursos que es proporcionen a continuació expliquen de forma genèrica com funcionen les ajudes a la dependència, tant des del marc estatal com des de l’autonòmic. Des del segon enllaç, del Departament de Treball, Afers Socials i Família, s’explica com du a terme els tràmits pertinents. http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/docs2013-14/2014guiafamilias7nov..pdf http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=761239d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Recursos socio-sanitaris: … Continua llegint Recursos econòmics